ธุรกิจของเรา


กลุ่มบริษัทกัลฟ์เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ผลิตพลังงานที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพทั้งในปัจจุบันและเพื่ออนาคต

Team Spirit

โครงการประเภท IPP

Sample Item

โครงการประเภท SPP

Project Title

โครงการพลังงานหมุนเวียน

Maecenas sodales

ธุรกิจพลังงานอื่นๆ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน


  • คุณค่าของการศึกษาและการตระหนักถึงความสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมนั้น เป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในประเทศไทยหลายแห่งอย่างต่อเนื่องผ่านการมอบทุนการศึกษาและทุนการช่วยเหลือด้านการเงินในโครงการต่างๆ...
    Read More >
ส่งเสริมนวัตกรรมและการศึกษา
  • กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ลงทุนในโครงการด้านพลังงานหลายโครงการในประเทศไทย พร้อมมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาสังคม ความสำเร็จของเราจึงเกิดจากความร่วมมือกับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ที่เราดำเนินงาน แนวทางของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้ประสบผลสำเร็จ... Read More
ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรม กลุ่มบริษํทกัลฟ์ตระหนักถึงการสนับสนุนกิจกรรมในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านกีฬา ความสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ที่ก้าวไกลเหนือระดับประเทศและขยายไปสู่สังคมในระดับนานาชาติ กลุ่มบริษัทกัลฟ์มุ่งผลักดันกิจกรรมของประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมในระดับนานาชาติ ... Read More
การสนับสนุนกิจกรรมในระดับนานาชาติ

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน


A Simple Text Post

Gulf Sports Day 2017...

กลุ่มบริษัทกัลฟ์จัดกิจกรรม Gulf Sports Day 2017 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจำปี 2560... Read More >
A Simple Text Post

โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ พร้อมใจร่วมถวายพระพร เพื่อแสดง ... Read More >

ร่วมงานกับเรา


กลุ่มบริษัทกัลฟ์เป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
Read More

รางวัลแห่งความสำเร็จ