ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน

‘กัลฟ์’ รับ 5 ประกาศนียบัตรรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์จากงาน ‘Eco Innovation Forum 2020’ ในฐานะองค์กรที่บริหารที่จัดการทรัพยากรน้ำได้ยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ล่าสุด กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ร อ่านต่อ
‘กัลฟ์’ ได้รับ 24 รางวัลจากงาน ‘ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน’ มุ่งเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน
กลุ่มบริษัทกัลฟ์รับประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน – คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) และประกาศนียบัตรฉลากคาร์บอน อ่านต่อ
กัลฟ์ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบง อ่านต่อ