การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเติบโตทางเศรษฐกิจ

การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สามารถแยกออกจากการผลิตไฟฟ้า ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย กัลฟ์เล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญที่เรามีต่อการประกันการพัฒนาของประเทศ เรามีหน้าที่ผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ทุก ๆ กิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้ารัฐบาลไทยคาดการณ์ว่าใน 20 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจไทยจะเติบโต 3-4% ต่อปี ส่วนความต้องการในการใช้พลังงานไฟฟ้ามีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.7% ต่อปีในช่วงเดียวกัน เมื่อปลายปี 2560 ประเทศไทยมีกำลังผลิตประมาณ 42,000 เมกะวัตต์ ซึ่... อ่านต่อ

กัลฟ์ยังคงมุ่งพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการขยายกิจการและการลงทุนในธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้โครงการในประเทศไทยมีทั้งโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมถึงโครงการจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ นอกจากโครงการต่างๆ ในประเทศไทยเราแล้ว เรายังมีโครงการท... อ่านต่อ

เราเชื่อว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเกิดจากการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบและบรรษัทภิบาลที่ดี นั่นไม่ใช่เพียงแค่การทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับเราการกำกับดูแลที่ดีหมายถึงการรักษาหลักการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ รู้จักวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงอย่างรับผิดชอบ และก... อ่านต่อ