การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม

เราไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้หากไม่มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เนื่องจากเราจำเป็นต้องพึ่งทรัพยากรธรรมชาติ กัลฟ์จึงเข้าใจดีว่าเราควรใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างมีความรับผิดชอบ เรามุ่งลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดจากการดำเนินการของเราและเพิ่มผลกระทบทางบวกด้วยการส่งเสริมโครงการที่ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการปกป้องอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทุกโครงการโรงไฟฟ้าของกัลฟ์จะมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและต้องได้รับการรับรองก่อนเริ่มการก่อสร้าง วิศวกรและพนักงานโรงไฟฟ้าเราทุ่มเทกับงานเดินเครื่อง โดยจะมีการตรวจสอบควบคุมการดำเนินการตลอดเวลาเพื่อทำให... อ่านต่อ

ที่กัลฟ์เรามองว่าเพียงแค่ทำตามข้อกำหนดของกฎหมายนั้นยังไม่พอ เราจึงมุ่งจัดทำโครงการที่ไม่ได้แต่ลดผลกระทบทางลบต่อธรรมชาติแต่ยังช่วยเพิ่มผลกระทบทางบวกต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมโดยรวม เช่น โครงการแปลงนาสาธิต เพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเกษตรท้องถิ่น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และก... อ่านต่อ