การพัฒนาอย่างยั่งยืน

งานส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


บริษัท กัลฟ์ (Gulf)
ที่กัลฟ์เรามองว่าเพียงแค่ทำตามข้อกำหนดของกฎหมายนั้นยังไม่พอ เราจึงมุ่งจัดทำโครงการที่ไม่ได้แต่ลดผลกระทบทางลบต่อธรรมชาติแต่ยังช่วยเพิ่มผลกระทบทางบวกต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมโดยรวม เช่น โครงการแปลงนาสาธิต เพื่อการศึกษาและส่งเสริมการเกษตรท้องถิ่น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสอนให้เด็กนักเรียนทั้งในและนอกพื้นที่รู้จักวิธีเฝ้าระวังและอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และโครงการย่อยที่จัดร่วมกับชุมชน เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้และกิจกรรมเก็บขยะ เพื่อเพิ่มความตระหนักและสนับสนุนให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

คลิกลิ้งค์ด้านล่างเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่กัลฟ์

โครงการแปลงนาสาธิต
โครงการนักสืบสายลมสายน้ำ