การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบในการดำเนินการ


บริษัท กัลฟ์ (Gulf)
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนสำคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ทุกโครงการโรงไฟฟ้าของกัลฟ์จะมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและต้องได้รับการรับรองก่อนเริ่มการก่อสร้าง วิศวกรและพนักงานโรงไฟฟ้าเราทุ่มเทกับงานเดินเครื่อง โดยจะมีการตรวจสอบควบคุมการดำเนินการตลอดเวลาเพื่อทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็นนั้นเป็นไปด้วยประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดการสูญเสียพลังงาน เมื่อเทียบกับค่าตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและค่าเฉลี่ยระดับประเทศจะเห็นได้ว่าโรงไฟฟ้ากัลฟ์ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษน้อยกว่าและยังปล่อยน้ำเสียที่มีค่าคุณภาพน้ำสูงกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้เรามีโครงการลดขยะฝังกลบจากกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการลดขยะอื่นๆ อีกด้วย

คลิกลิ้งค์ด้านล่างเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและโครงการบริหารการใช้น้ำ
การควบคุมมลภาวะ
ความหลากหลายทางชีวภาพ