การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ธุรกิจมีไว้เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้คน ที่กัลฟ์เราเชื่อว่าการพัฒนาธุรกิจของเราต้องมาคู่กับการพัฒนาสังคมและชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงมากกว่าแต่ความรับผิดชอบต่อพนักงานของเรา ต่อชุมชนในพื้นที่ประกอบการ และต่อผู้ถือหุ้นเรา แต่ยังครอบคลุมไปถึงการสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยรวม เราจึงมีแนวปฏิบัติและโครงการที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างองค์ประกอบสำคัญของสังคมที่ยั่งยืน

กัลฟ์ “พลังงานเพื่อทุกการใช้ชีวิต” - CSR ปี 2561


กัลฟ์ มองเห็นความสำคัญของชุมชนเป็นอย่างมาก จึงพยายามเข้าช่วยเหลือในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านอุปกรณ์การแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านการกีฬา รวมถึงงบประมาณ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้คนเหล่านั้นมีพลังในการใช้ชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และมีพลังงานบวกส่งต่อให้กับผู้อื่นพนักงานเราคือหัวใจของบริษัท เราจึงพยายามทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกัลฟ์ คนในครอบครัวเราจะได้รับการดูแลอย่างดี มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสงบสุข มีเครือข่ายการสนับสนุนที่มั่นคงเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้ท้าทายและพัฒนาตัวเอง เราเชื่อว่าหากเราสามารถสร้างทีมที่แข็... อ่านต่อ

สำหรับเราชุมชนในพื้นที่ประกอบการสำคัญมาก เราตระหนักถึงความจำเป็นของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เราเชื่อว่าในขณะที่ธุรกิจของเราเติบโตมากขึ้น ความสามารถในการนำประโยชน์มาสู่ชุมชนก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน เราจึงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจร่วมกับชุมชนและกลุ่มอื่นๆ เช่น โรงเ... อ่านต่อ

ความสำเร็จของเราตั้งอยู่บนความแข็งแกร่งของสังคม เราจึงไม่ได้มุ่งแต่การพัฒนาด้านธุรกิจ แต่ยังให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนมากขึ้น เราจัดโครงการพัฒนาสังคมมากมายภายใต้แนวคิด “Gulf HELPS” ซึ่งเน้นการช่วยเหลือด้านสุขภาพ การทำงาน การเรียนรู้ สิ่งแวดล้อ... อ่านต่อ