วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทฯ พลังงานที่ได้รับความเชื่อถือในระดับสากล คิดค้นวิธีใหม่เพื่อผลิต และพัฒนา พลังงานที่มีคุณภาพอย่างไร้ขอบเขต
พันธกิจ

กลุ่มบริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์ธุรกิจแนวคิดใหม่ ผสานรวมเข้ากับทรัพยากรที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีชั้นนำ และวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งมั่น เพื่อให้ได้พลังงานที่เชื่อถือได้สูงสุด