ธุรกิจของเรา


กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ผลิตพลังงานที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพทั้งในปัจจุบันและเพื่ออนาคต

IPP
4
SPP
19
Renewable
9
Captive
1
Others
2

*All projects will fully operate by 2024,
All information is updated on January 2019.

See All >
Sustainability
 • Economic Growth

  Power generation is inextricably linked to development and economic growth. At Gulf, we recognize that as a leading Thai energy producer, our company plays a major role in securing the country’s development. We have a responsibility to ensure we provide reliable, high quality energy to support all activities requiring electricity....

 • Environmental Protection

  Life on Earth cannot exist without the natural environment. While use of natural resources is unavoidable, it is possible to use those resources in a respectful and responsible manner. Gulf aims to lead by example. We work to minimize negative impacts from our operations as well as increase positive...

 • Social Responsibility

  Our sustainability policy lays out the commitments we will undertake to ensure our positive contribution to sustainability. We aim to conduct all our activities within a framework of good corporate social responsibility (CSR) so that we may go above and beyond the obligations...

ดูทั้งหมด >
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • การเติบโตทางเศรษฐกิจ

  การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สามารถแยกออกจากการผลิตไฟฟ้า ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ในประเทศไทย กัลฟ์เล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญที่เรามีต่อการประกันการพัฒนาของประเทศ เรามีหน้าที่ผลิตพลังงานที่มีคุณภาพสูงและเชื่อถือได้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุกๆ กิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า

 • การดูแลปกป้องสิ่งแวดล้อม

  เราไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้หากไม่มีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ เนื่องจากเราจำเป็นต้องพึ่งทรัพยากรธรรมชาติ กัลฟ์จึงเข้าใจดีว่าเราควรใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างมีความรับผิดชอบ เรามุ่งลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดจากการดำเนินการของเราและเพิ่มผลกระทบทางบวกด้วยการส่งเสริมโครงการที่ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนการปกป้องอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

 • ความรับผิดชอบต่อสังคม

  ธุรกิจมีไว้เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้คน ที่กัลฟ์เราเชื่อว่าการพัฒนาธุรกิจของเราต้องมาคู่กับการพัฒนาสังคมและชุมชน ความรับผิดชอบต่อสังคมหมายถึงมากกว่าแต่ความรับผิดชอบต่อพนักงานของเรา ต่อชุมชนในพื้นที่ประกอบการ และต่อผู้ถือหุ้นเรา แต่ยังครอบคลุมไปถึงการสร้างผลประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมโดยรวม เราจึงมีแนวปฏิบัติและโครงการที่หลากหลายเพื่อเสริมสร้างองค์ประกอบสำคัญของสังคมที่ยั่งยืน

นักลงทุนสัมพันธ์

อีกหนึ่งนักลงทุน คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี (Sarath Ratanavadi)

ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน


บริษัท กัลฟ์ นำโดย คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 (GNRV2) ในกลุ่มบริษัทกัล...

บริษัท กัลฟ์ เอ็นอาร์วี2 จำกัด ซึ... อ่านต่อ >
บริษัท กัลฟ์ นำโดย คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี

กัลฟ์ จับมือ ทีทีซี กรุ๊ป เวียดนาม เปิดตัวโครงการโ...

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ อ่านต่อ >
Work With Us

Gulf Group is a leading Thai energy development company, engaging in the electricity generating business. Our company is strongly committed towards social

ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัทกัลฟ์เป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

Recognition
รางวัลแห่งความสำเร็จ