ธุรกิจของเรา


กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ผลิตพลังงานที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพทั้งในปัจจุบันและเพื่ออนาคต

โครงการ IPP ของ กัลฟ์ นำโดย คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี

โครงการประเภท IPP

โครงการ SPP ของ Gulf นำโดย คุณ Sarath Ratanavadih

โครงการประเภท SPP

โครงการพลังงานหมุนเวียนของ กัลฟ์ (Gulf)

โครงการพลังงานหมุนเวียน

ธุรกิจอื่นๆของ คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี (Sarath Ratanavadi)

ธุรกิจพลังงานอื่นๆ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน


 • คุณค่าของการศึกษาและการตระหนักถึงความสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมนั้น เป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสนับสนุนมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในประเทศไทยหลายแห่งอย่างต่อเนื่องผ่านการมอบทุนการศึกษาและทุนการช่วยเหลือด้า...
  อ่านต่อ >
ส่งเสริมนวัตกรรมและการศึกษา
 • กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ลงทุนในโครงการด้านพลังงานหลายโครงการในประเทศไทย พร้อมมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาสังคม (CSR) ความสำเร็จของเราจึงเกิดจากความร่วมมือกับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ที่เราดำเนินงาน แนวทางของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ใ...
  อ่านต่อ >
ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรม กลุ่มบริษํทกัลฟ์ตระหนักถึงการสนับสนุนกิจกรรมในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านกีฬา ความสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ที่ก้าวไกลเหนือระดับประเทศและขยายไปสู่สังคมในระดับนานาชาติ กลุ่มบริษัทกัลฟ์มุ่งผลักดันกิจกรรมของประเทศไทยให้ก...
  อ่านต่อ >
การสนับสนุนกิจกรรมในระดับนานาชาติ

นักลงทุนสัมพันธ์

อีกหนึ่งนักลงทุน คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี (Sarath Ratanavadi)

ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน


บริษัท กัลฟ์ นำโดย คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาช...

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำคณะผู้ถือหุ้น จ... อ่านต่อ >
บริษัท กัลฟ์ นำโดย คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จัดการประชุมสามัญผ...

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โ... อ่านต่อ >

ร่วมงานกับเรา


บริษัท กัลฟ์ (Gulf) กลุ่มพลังงานชั้นนำ

กลุ่มบริษัทกัลฟ์เป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ >

รางวัลแห่งความสำเร็จ