ธุรกิจของเรา


กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ผลิตพลังงานที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพทั้งในปัจจุบันและเพื่ออนาคต

การพัฒนาอย่างยั่งยืน


  • คุณค่าของการศึกษาและการตระหนักถึงความสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมนั้น เป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมสนับสนุนมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในประเทศไทยหลายแห่งอย่างต่อเนื่องผ่านการมอบทุนการศึกษาและทุนการช่วยเหลือด้า...
    อ่านต่อ >
ส่งเสริมนวัตกรรมและการศึกษา
  • กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ลงทุนในโครงการด้านพลังงานหลายโครงการในประเทศไทย พร้อมมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาสังคม (CSR) ความสำเร็จของเราจึงเกิดจากความร่วมมือกับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ที่เราดำเนินงาน แนวทางของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ใ...
    อ่านต่อ >
ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรม กลุ่มบริษํทกัลฟ์ตระหนักถึงการสนับสนุนกิจกรรมในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านกีฬา ความสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ที่ก้าวไกลเหนือระดับประเทศและขยายไปสู่สังคมในระดับนานาชาติ กลุ่มบริษัทกัลฟ์มุ่งผลักดันกิจกรรมของประเทศไทยให้ก...
    อ่านต่อ >
การสนับสนุนกิจกรรมในระดับนานาชาติ

นักลงทุนสัมพันธ์

อีกหนึ่งนักลงทุน คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี  (Sarath Ratanavadi)

ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน


บริษัท กัลฟ์ นำโดย คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด (GNPM) ในกลุ่มบริษั...

บริษัท กัลฟ์ เอ็นพีเอ็ม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษ... อ่านต่อ >
บริษัท กัลฟ์ นำโดย คุณ สารัชถ์ รัตนาวะดี

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด (GNLL2) ในกลุ่มบริ...

บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด (GNLL2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ อ่านต่อ >

ร่วมงานกับเรา


บริษัท กัลฟ์ (Gulf) กลุ่มพลังงานชั้นนำ

กลุ่มบริษัทกัลฟ์เป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ >

รางวัลแห่งความสำเร็จ