ธุรกิจของเรา


กลุ่มบริษัทกัลฟ์เป็นหนึ่งในผู้ผลิตพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ผลิตพลังงานที่มีความปลอดภัยและมีเสถียรภาพทั้งในปัจจุบันและเพื่ออนาคต

Team Spirit

โครงการประเภท IPP

Sample Item

โครงการประเภท SPP

Project Title

โครงการพลังงานหมุนเวียน

Maecenas sodales

ธุรกิจพลังงานอื่นๆ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน


  • คุณค่าของการศึกษาและการตระหนักถึงความสร้างสรรค์ทางนวัตกรรมนั้น เป็นแนวทางสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้สนับสนุนมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในประเทศไทยหลายแห่งอย่างต่อเนื่องผ่านการมอบทุนการศึกษาและทุนการช่วยเหลือด้านการเงินในโครงการต่า...
    อ่านต่อ >
ส่งเสริมนวัตกรรมและการศึกษา
  • กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ลงทุนในโครงการด้านพลังงานหลายโครงการในประเทศไทย พร้อมมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาสังคม ความสำเร็จของเราจึงเกิดจากความร่วมมือกับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่ที่เราดำเนินงาน แนวทางของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้ประส...
    อ่านต่อ >
ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรม กลุ่มบริษํทกัลฟ์ตระหนักถึงการสนับสนุนกิจกรรมในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางด้านกีฬา ความสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ที่ก้าวไกลเหนือระดับประเทศและขยายไปสู่สังคมในระดับนานาชาติ กลุ่มบริษัทกัลฟ์มุ่งผลักดันกิจกรรมของประเทศไทยให้ก...
    อ่านต่อ >
การสนับสนุนกิจกรรมในระดับนานาชาติ

นักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวสารและข้อมูลสำหรับสื่อมวลชน


A Simple Text Post

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาช...

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำคณะผู้ถือหุ้น จ... อ่านต่อ >
A Simple Text Post

กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จัดการประชุมสามัญผ...

บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โ... อ่านต่อ >

ร่วมงานกับเรา


กลุ่มบริษัทกัลฟ์เป็นหนึ่งในบริษัทพัฒนาพลังงานชั้นนำของประเทศไทย ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า เรามีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ >

รางวัลแห่งความสำเร็จ