กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เมษายน 25, 2560
เมื่อวันอังคารที่ 25 เม.ย. 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และการศึกษาและพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรม โดยคุณบุญชัย ถิราติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาตร์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ภาพประกอบอื่น ๆ