พลังงานหมุนเวียน

กัลฟ์พัฒนาและดำเนินโครงการพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สำหรับโครงการในประเทศ กัลฟ์พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อป 4 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง รวมทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลา โดยมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 25 เมกะวัตต์

สำหรับโครงการในต่างประเทศ กัลฟ์ถือหุ้นโดยตรงในโซลาร์ฟาร์มและฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งในประเทศเวียดนาม ด้วยกำลังการผลิตรวม 246.8 เมกะวัตต์นอกจากนี้กัลฟ์เข้าถือหุ้น 50% ในโครงการ Borkum Riffgrund II ในประเทศเยอรมนีโดยมีกำลังการผลิตรวม 464.8 เมกะวัตต์

ภาพรวม

ในการดำเนินการ
609.2 MW​
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
128 MW
Thailand
In Operation
Under Construction
Chonburi
Gulf Solar BV (VSPP : 0.13 MW)
Gulf Solar KKS (VSPP : 0.25 MW)
Rayong
Gulf Solar TS1 (VSPP : 0.13 MW)
Gulf Solar TS2 (VSPP : 0.09 MW)
Songkla
GCG (SPP : 25 MW)
Vietnam
In Operation
Under Construction
Tay Ninh
GTN1 (Solar farm : 68.80 MW)
GTN2 (Solar farm : 50 MW)
Ben Tre
  • Mekong Wind
    (Offshore wind farm : 128 MW​)
Germany
In Operation
Under Construction
Borkum
Borkum Riffgrund 2
(Offshore wind farm : 464.8 MW​)

พลังงานหมุนเวียน

พลังงานหมุนเวียน คือ พลังงานที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่อย่างไม่มีหมดไปเป็นพลังงานที่ได้จากแหล่งพลังงานที่เกิด ขึ้นต่อเนื่องซ้ำ ๆ และมีแหล่งกำ เนิดตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ความร้อนใต้พิภพ พลังงานหมุนเวียน นั้นถูกใช้เป็นพลังงานทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป อย่างเชื้อเพลิงฟอสซิล น้ำมัน ถ่านหิน และยังถือ เป็นพลังงานสะอาด เนื่องจากเป็นพลังงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและไม่สร้างมลพิษ

Read More