‘กัลฟ์’ มอบ 1.5 ล้านบาท (1 พันล้านด่อง) ให้จังหวัดเบ๊นแจ ประเทศเวียดนาม ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด -19
เมษายน 23, 2563
ในขณะที่ทั่วโลกกำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 Gulf Vietnam Limited Liability Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายประเสริฐ ถิราติ (ที่ 3 จากซ้าย) Country Manager มอบเงินจำนวน 1 พันล้านด่อง (ประมาณ 1.5 ล้านบาท) ผ่านแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติ (Vietnam Fatherland Front Committee) เพื่อนำไปบริหารจัดการความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดเบ๊นแจ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนายด่วน วัน แด่ง (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติจังหวัดเบ๊นแจ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายกาว วัน จ่อง (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเบ๊นแจ และนายโง วัน ต๋าน (ขวาสุด) ผู้อำนวยการกรมอนามัย จังหวัดเบ๊นแจ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทกัลฟ์เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ GTN1 (ชื่อเก่าคือ TTCIZ-01) ขนาดกำลังการผลิต 69 เมกะวัตต์และ GTN2 (ชื่อเก่าคือ TTCIZ-02) ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ณ จังหวัดเตยนินห์ รวมถึงเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเลขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 310 เมกะวัตต์ ในอำเภอบิงห์ได๋ จังหวัดเบ๊นแจ ประเทศเวียดนาม โดยเฟสแรกที่มีขนาด 30 เมกะวัตต์จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นปี 2563 นอกจากนี้กัลฟ์ยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาด 6,000 เมกะวัตต์ พร้อมสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ในจังหวัดนินห์ถ่วน ประเทศเวียดนามอีกด้วย
ภาพประกอบอื่น ๆ