‘กัลฟ์’ มอบ 3 ล้านบาท (2 พันล้านด่อง) ให้จังหวัดนินห์ถ่วน ประเทศเวียดนาม สู้โควิด-19
เมษายน 07, 2563
Gulf Vietnam Limited Liability Company ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนายประเสริฐ ถิราติ (ที่ 2 จากซ้าย) Country Manager ร่วมด้วยนายเจิ่น วัน เหล่า (ซ้ายสุด) ที่ปรึกษากฎหมาย ส่งมอบเงินจำนวน 2 พันล้านด่อง (ประมาณ 3 ล้านบาท) ผ่านทางแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติ (Vietnam Fatherland Front Committee) เพื่อนำไปบริหารจัดการความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดนินห์ถ่วน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีนายฟาน ฮิว ดึ๊ก (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการแนวร่วมปิตุภูมิแห่งชาติจังหวัดนินห์ถ่วน เป็นผู้รับมอบ และนายลิว ซวน หวิง (ขวาสุด) ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดนินห์ถ่วน ร่วมเป็นสักขีพยาน

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทกัลฟ์เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ GTN1 (ชื่อเก่าคือ TTCIZ-01) ขนาดกำลังการผลิต 69 เมกะวัตต์และ GTN2 (ชื่อเก่าคือ TTCIZ-02) ขนาดกำลังการผลิต 50 เมกะวัตต์ ณ จังหวัดเตยนินห์ รวมถึงเป็นผู้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเลขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 310 เมกะวัตต์ ในอำเภอบิงห์ได๋ จังหวัดเบ๊นแจ ประเทศเวียดนาม โดยเฟสแรกที่มีขนาด 30 เมกะวัตต์จะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในสิ้นปี 2563 นอกจากนี้กัลฟ์ยังได้ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ขนาด 6,000 เมกะวัตต์ พร้อมสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว ในจังหวัดนินห์ถ่วน ประเทศเวียดนามอีกด้วย