โรงไฟฟ้าหนองแซง ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) จัดโครงการ “ปลูกข้าวลงนา ปลูกป่าชุมชน” ถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
สิงหาคม 24, 2559
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าหนองแซง ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้จัดกิจกรรม “ปลูกข้าวลงนา ปลูกป่าชุมชน” เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ต่ออาจหาญ นายอำเภอหนองแซง เป็นประธานในพิธี โดยมี คุณพีระพันธ์ ศรีสุโข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารธุรกิจในเครือ คุณอุนุพงษ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจในเครือ คุณมาโนทย์ พงษ์พาลี ผู้จัดการโรงไฟฟ้าหนองแซง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน นักเรียน และพนักงานโรงไฟฟ้าหนองแซง เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกดำนา และปลูกป่าสร้างความร่มรื่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ แปลงนาสาธิต และพื้นที่สีเขียว โรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี
ภาพประกอบอื่น ๆ