โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ร่วมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
สิงหาคม 12, 2560
เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ พร้อมใจร่วมถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560
ภาพประกอบอื่น ๆ