GULF รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561
สิงหาคม 03, 2561
เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด นำโดยนางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เข้ารับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 โดยมีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี ณ อิมแพค เมืองทองธานี GULFได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 ซึ่งหนึ่งในโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เป็นโรงไฟฟ้าแบบอย่างของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี ที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม มีนโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำโครงการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินกิจการของบริษัทฯ ณ อาคารชานเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินการมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี ทั้ง 7 ข้อ คือ 1.ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 2.ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 3.ความโปร่งใส 4.ความรับผิดชอบต่อสังคม 5.นิติธรรม 6.ความยุติธรรม และ7.ความยั่งยืน

"รางวัลประกาศเกียรติคุณนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกัลฟ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลชุมชนในพื้นที่ที่กัลฟ์ดำเนินงานอยู่ รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับกัลฟ์ เราจะตั้งใจทำงานเพื่อนำเสนอคุณภาพที่ดีที่สุดในทุก ๆ ด้าน และจะดำเนินงานโดยยึดหลักการรักษาสิ่งแวดล้อมเสมอไป โดยโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี แล้ว ได้แก่ ปี 2556 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (GCC) ปี 2557 บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (GPG) ปี 2559 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด (GNS) และล่าสุดปี 2561 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค2 จำกัด (GNK2) " นางสาวยุพาพิน กล่าว รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการที่จัดตั้งโดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ถือว่าบริษัทมี การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยมในการปฏิบัติ ตามแผนการขจัดและลดมลพิษและมีส่วนร่วมใน การดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน
ภาพประกอบอื่น ๆ