กัลฟ์ จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
สิงหาคม 27, 2563
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิเศษ จูภิบาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ร่วมด้วยคณะกรรมการบริษัท และคณะผู้บริหาร นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุน เพื่อสนับสนุนให้โครงสร้างทางการเงินแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เสริมศักยภาพการลงทุนทั้งในและต่างประเทศตามแผนของบริษัทฯ สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ พร้อมเติบโตได้อย่างมั่นคง