โรงไฟฟ้าตลิ่งชัน เข้ารับมอบโล่ห์รางวัลและประกาศเกียรติคุณธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับประเทศ และระดับจังหวัด ประจำปี 2559
ธันวาคม 26, 2559
เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 โรงไฟฟ้าตลิ่งชัน ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เข้ารับมอบโล่ห์รางวัลและประกาศเกียรติคุณ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น ระดับประเทศ และระดับจังหวัด จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนนทบุรี โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์รางวัลระดับประเทศ ให้แก่ คุณธนญ ตันติสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารกิจการองค์กร กลุ่มบริษัทกัลฟ์ และมอบประกาศเกียรติคุณ ระดับจังหวัดให้แก่ คุณหัสดินทร์ อุ่นพิกุล ผู้จัดการโรงไฟฟ้าตลิ่งชัน