กัลฟ์ชวนเดินนิทรรศการ “วันพ่อแห่งชาติ” ร่วมสืบสานปณิธานความดี และวิถีแห่งความยั่งยืน
December 04, 2020
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมออกบูธกิจกรรมในงาน “วันพ่อแห่งชาติ” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งจัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นระยะเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 โดยบูธกัลฟ์รังสรรค์นิทรรศการออกมาในรูปแบบ Interactive Exhibition ภายใต้แนวคิด “กัลฟ์สืบสานปณิธานความดี ตามรอยพ่อ” ที่เชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมเลือกข้อความปณิธานความดีที่จะยึดมั่น เช่น “ยึดมั่นในศีลธรรม เพื่อสังคมสงบสุข” และ “มีจิตสำนึกและจิตสาธารณะ เอื้อเฟื้อแก่สังคม” เป็นต้น จากหน้าจอ LED พร้อมโพสต์ท่าถ่ายรูปสวย ๆ จากนั้นเพียงสแกน QR Code ก็จะสามารถเก็บไฟล์รูป และแชร์ต่อลงโซเชียลมีเดียได้ นอกจากนี้ในบูธยังร้อยเรียงเรื่องราวพระอัจฉริยภาพของรัชกาลที่ 9 พระบิดาแห่งพลังงานไทย ที่ริเริ่มหลากหลายโครงการ อาทิ โครงการพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพลังงานของประเทศ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอีกด้วย
นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กัลฟ์ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 เช่น โครงการแปลงนาสาธิต ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้เชิงปฏิบัติสู่ชุมชนรอบ ๆ โรงไฟฟ้า ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้น เช่น โครงการทันตกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งกำลังดำเนินโครงการร่วมกับทาง คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โครงการเหล่านี้สะท้อนถึงพันธกิจเพื่อสังคมของกัลฟ์ที่เรายึดมั่นตลอดมา

กิจกรรม “วันพ่อแห่งชาติ” จัดขึ้นตลอดแนวถนนราชินี และบางส่วนของถนนเจริญกรุงและถนนสนามไชย เพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับบูธ “กัลฟ์สืบสานปณิธานความดี ตามรอยพ่อ” ตั้งอยู่ที่โซนความสุขที่พ่อให้ ณ ท้องสนามหลวง สามารถติดตามภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเพจ facebook.com/GulfEnergyDevelopment
ภาพประกอบอื่น ๆ