กัลฟ์ส่งหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles” ครั้งที่ 3 ปิดท้ายปี มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
ธันวาคม 15, 2563
หลังจากที่ทางบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ดูแลคนในชุมชนบ้านแบนชะโด และ ทับช้างคลองบน ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนที่ผ่านมา ล่าสุด กัลฟ์และทันตะ จุฬาฯ ได้ส่งหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ครั้งที่ 3 สู่โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ เขตบางนา เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันที่มีคุณภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ทางทีมทันตแพทย์ก็ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องทันตสุขศึกษาแก่อาสาสมัครกรุงเทพมหานคร (อสส.) และประชาชนที่สนใจอีกด้วย

รศ. ทพ. ดร. พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยถึงภาพรวมโครงการว่า หลังจากที่ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจากกัลฟ์และได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ร่วมกัน 2 ครั้งในเดือนที่ผ่านมา เราก็ได้เห็นถึงหลากหลายปัญหาสุขภาพช่องปากของคนในชุมชน ทางทีมทันตแพทย์จึงอยากแนะนำให้คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพฟันและช่องปาก เพราะการป้องกันการเกิดและลุกลามของโรคต่าง ๆ ในช่องปากย่อมดีกว่าการรักษา โดยทางคณะฯ ก็จะยังจะมุ่งออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่อีกในปีต่อ ๆ ไป เพื่อสานต่อความตั้งใจในการดูแลชุมชนอย่างยั่งยืน รวมถึงให้ความรู้เรื่องทันตสุขศึกษาแก่กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมถึงอสส. เพื่อที่คนกลุ่มนี้จะได้ส่งต่อองค์ความรู้แก่คนในชุมชน และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

“ตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา โครงการ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ได้ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ไป 2 ครั้ง ให้บริการคนในชุมชนไปมากกว่า 300-400 คน ซึ่งหลัก ๆ จะเป็นการขูดหินปูน อุดฟัน และถอนฟัน ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณพันธมิตรที่ดีอย่างคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ที่พาบุคลากรทั้งทันตแพทย์ ผู้ช่วย และนิสิตแพทย์มาร่วมออกหน่วย รวมถึงขอบคุณคนในชุมชนที่ให้ความร่วมมือ ช่วยกันแพร่กระจายข่าว ทำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณทีมงาน และพนักงานกัลฟ์ที่มาร่วมเป็นอาสาสมัครในงานนี้ โดยกัลฟ์มุ่งหวังที่จะทำโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง” นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

“กัลฟ์มีพันธกิจที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ในปีนี้ที่มีสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด กัลฟ์ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในชุมชนที่มีความยากลำบากหลายชุมชนในพื้นที่ กทม.มาอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทฯ หวังว่าความร่วมมือล่าสุดกับทางพันธมิตรอย่างคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะเป็นอีกกิจกรรมที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” นายสิตมน รัตนาวะดี ในนามตัวแทน นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริม

ด้าน นางกฤตพร สังขทิน คนไข้ที่มารับบริการรักษาฟันฟรีกับโครงการ “Gulf Sparks Smiles” กล่าวว่า ขอขอบคุณโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นบริการที่ดีมาก ๆ มีการรักษาฟันที่รวดเร็วและมีคุณภาพ จากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อย่างอาสาสมัครจากคณะทันตะ จุฬาฯ และขอบคุณบริษัทกัลฟ์ ที่ช่วยให้โครงการดี ๆ แบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤติโควิด-19 รายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่อีกด้วย

ในส่วนของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิและซักประวัติ ก่อนเข้าไปยังจุดตรวจสุขภาพฟันเบื้องต้น อีกทั้งมีการจัดที่รับบัตรคิว การจัดที่นั่งรอหน้าห้องตรวจให้มีระยะห่างที่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานทำฟันตามมาตรฐานทันตแพทยสภา โดยทันตแพทย์และบุคลากรทางทันตกรรม ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เช่น แผ่นป้องกันใบหน้า (Face Shield) แว่นป้องกัน หน้ากากอนามัย ชุด PPE และถุงมือยาง ระหว่างปฏิบัติงาน มีฉากกั้น มีการทำความสะอาดเก้าอี้ทำฟันก่อนและหลังการรักษาทุกครั้ง มีเครื่องดูดละอองฝอย (Extra Oral Suction) เพื่อลดการฟุ้งกระจายของละออง นอกจากนี้ยังมีพัดลมขนาดใหญ่ช่วยเป่าให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศ (Air Change) พร้อมทั้งเครื่องพลาสมาที่ช่วยฆ่าเชื้อในอากาศและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี
ภาพประกอบอื่น ๆ