โรงไฟฟ้าศรีราชา กลุ่มบริษัทกัลฟ์ คว้ารางวัล Power Plant of the Year จากงาน Enlit Asia 2023

26 ธันวาคม 2566
โรงไฟฟ้าศรีราชา กลุ่มบริษัทกัลฟ์ คว้ารางวัล Power Plant of the Year
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF รับรางวัล โรงไฟฟ้ายอดเยี่ยมแห่งปี (Power Plant of the Year) จาก โรงไฟฟ้าศรีราชา (GSRC) ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนระหว่างกัลฟ์ มิตซุย (Mitsui & Co., Ltd) และร่วมพัฒนาโดยมิตซูบิชิ พาวเวอร์ (Mitsubishi Power) จากงาน Enlit Asia 2023 ที่มอบรางวัลด้านพลังงานและเทคโนโลยีระดับภูมิภาค รางวัลนี้สะท้อนถึงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าในการมุ่งตอบสนองต่อความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของประเทศไทย และการมุ่งนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โรงไฟฟ้าศรีราชา กลุ่มบริษัทกัลฟ์ คว้ารางวัล Power Plant of the Year
รางวัล Power Plant of the Year นั้นมอบในงาน Enlit Asia 2023 ซึ่งเป็นงานประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานชั้นนำประจำปี 2566 มอบให้กับโครงการโรงไฟฟ้าที่โดดเด่น สะท้อนความสำเร็จของโครงการ พร้อมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ามาใช้ดำเนินโครงการ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 34 ท่าน ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ เป็นผู้ตัดสินรางวัลนี้

โรงไฟฟ้า GSRC เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาด 2,650 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจ.ชลบุรี เริ่มก่อสร้างในปีพ.ศ. 2561 และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบ 4 หน่วยในปีพ.ศ. 2564 โดยโครงการใช้กังหันก๊าซรุ่น J-Series Air-Cooled (JAC) ของมิตซูบิชิ พาวเวอร์ ซึ่งนับเป็นเครื่องแรกที่ติดตั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้กว่า 64% พร้อมช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนอีกด้วย

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกัลฟ์ได้ที่:
เฟสบุ๊กแฟนเพจ facebook.com/GulfEnergyDevelopment
และ facebook.com/GulfSPARK.TH
ภาพประกอบอื่น ๆ
โรงไฟฟ้าศรีราชา กลุ่มบริษัทกัลฟ์ คว้ารางวัล Power Plant of the Year
โรงไฟฟ้าศรีราชา กลุ่มบริษัทกัลฟ์ คว้ารางวัล Power Plant of the Year
โรงไฟฟ้าศรีราชา กลุ่มบริษัทกัลฟ์ คว้ารางวัล Power Plant of the Year