โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4 ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 1 มกราคม 2561
มกราคม 01, 2561
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4 ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้า SPP ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งอยู่ที่ 129.9 เมกะวัตต์ ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 90 เมกะวัตต์ จำหน่ายลูกค้าไฟฟ้า จำนวน 34.4 เมกะวัตต์ และจำหน่ายลูกค้าไอน้ำ จำนวน 25.0 ตันต่อชั่วโมง ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ภาพประกอบอื่น ๆ