โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด (GNLL2) ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
มกราคม 01, 2562
บริษัท กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 จำกัด (GNLL2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 ได้ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้ว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 ภายใต้สัญญาประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายเล็ก (SPP)

โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 ตั้งอยู่ติดกับโครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นแอลแอล ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง จังหวัด ระยอง โรงไฟฟ้าแห่งนี้มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งจำนวน 126.9 เมกะวัตต์ และมีกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้งจำนวน 10.0 ตันต่อชั่วโมง โครงการดังกล่าวมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 90.0 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และมีสัญญาจำหน่ายกำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำส่วนที่เหลือแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอ็นแอลแอล2 เป็นโครงการ SPP ก๊าซธรรมชาติลำดับที่ 9 จากโรงไฟฟ้า SPP ทั้งหมด 12 โครงการ ภายใต้กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัด (GMP) ซึ่งคาดว่าโรงไฟฟ้า SPP ที่เหลืออีก 3 โครงการจะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม 2562