'กัลฟ์’ ผนึก มิตซุย และ โตเกียว แก๊ส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมลงนามสัญญาซื้อขายจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นระยะยาวให้แก่โครงการวัน แบงค็อก (One Bangkok)
มกราคม 10, 2563
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการบริหาร เข้าร่วมในพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนซื้อขายจำหน่ายไฟฟ้าและน้ำเย็นให้แก่วัน แบงค็อก (One Bangkok) ร่วมกับ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด และ บริษัท โตเกียว แก๊ส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น โดยมีผู้บริหารจากทุกฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ร่วมลงนามสัญญากับพันธมิตรทางธุรกิจ 3 รายได้แก่ บริษัท โตเกียว แก๊ส เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ คอร์ปอเรชั่น (TGES) และ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี จำกัด ประเทศญี่ปุ่น (Mitsui) เพื่อดำเนินโครงการระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า และระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ (District Cooling System) มูลค่าการลงทุนประมาณ 3.57 พันล้านบาท เป็นระยะเวลา 30 ปี ให้แก่วัน แบงค็อก (One Bangkok) โครงการมิกซ์ยูสใจกลางกรุงเทพฯ

GULF ร่วมด้วย TGES และ Mitsui ได้จัดตั้งกิจการร่วมค้าในนาม แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด (BSE) โดยทางบริษัท แบงค็อก สมาร์ท เอ็นเนอร์จี จำกัด (BSE) และวัน แบงค็อก จะร่วมกันเพื่อเข้าลงทุนบริษัทย่อยอีก 2 บริษัทคือ บริษัท บางกอก สมาร์ท ดีซีเอส จำกัด (BSD) เพื่อดำเนินโครงการระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ ขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 36,000 ตัน และ บริษัท บางกอกสมาร์ท พาวเวอร์ จำกัด (BSP) เพื่อดำเนินโครงการระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 240 เมกะวัตต์
วัน แบงค็อก เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 1.2 แสนล้านบาท ตั้งอยู่หัวมุมถนนวิทยุตัดกับถนนพระรามสี่ ครอบคลุมพื้นที่ 104 ไร่ โดยโครงการฯ พร้อมเปิดเฟสแรกในปี พ.ศ. 2566 และก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี พ.ศ. 2569