กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน

19 มกราคม 2567
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ บริษัทผู้นำด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย ส่งมอบความสุขให้เด็กๆ เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืนโดยมอบกระเป๋าผ้าที่ผลิตจากกระบวนการรีไซเคิล, กระบอกน้ำ, นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ และอุปกรณ์กีฬา จำนวนกว่า 6,000 ชิ้น ให้กับเยาวชนในหลายจังหวัด อาทิ ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สระบุรี ลพบุรี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง เชียงราย เลย สกลนคร ชัยภูมิ และสงขลา
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
อีกหนึ่งความพิเศษของปีนี้คือ ‘กัลฟ์’ จับมือกับ ‘ARTSTORY’ โดย มูลนิธิออทิสติกไทย ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะด้านศิลปะให้แก่กลุ่มเด็กพิเศษและบุคคลออทิสติก เปิดโรงไฟฟ้ากัลฟ์หนองแซง จ.สระบุรี ให้กับเยาวชนจากมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสื่อสารผ่านชิ้นงานศิลปะ และได้คัดเลือกผลงานภาพวาดฝีมือศิลปินออทิสติกนำมาสกรีนลงบนกระเป๋าผ้า และกระบอกน้ำ โดยเป็นกระเป๋าผ้าผลิตจากเศษด้าย เศษเสื้อผ้า และขวดน้ำดื่ม ผ่านกระบวนการรีไซเคิล ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่กัลฟ์ปลูกฝังเยาวชนในเรื่องความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การลดขยะ ลดการใช้พลาสติก ผ่านการใช้กระเป๋าผ้า และกระบอกน้ำที่สามารถใช้ซ้ำได้ สอดคล้องกับแนวคิดลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero waste) รวมถึงการนำภาพศิลปะของเยาวชนจากมูลนิธิออทิสติกไทยมาสกรีนลงบนชิ้นงาน ยังถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของกัลฟ์ที่จะสื่อสารไปถึงกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ให้เข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง และพร้อมที่จะให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้การมอบนาฬิกาสมาร์ทวอทช์ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการใช้ชีวิตในสังคมที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ได้เข้าใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีและสามารถใช้งานได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งให้ความสำคัญกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และสิ่งแวดล้อม
ภาพประกอบอื่น ๆ
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน
กัลฟ์ ส่งพลังความสุขใน “วันเด็กแห่งชาติ 2567” พร้อมปลูกฝังแนวคิดรักษ์โลกอย่างยั่งยืน