โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กรกฎาคม 27, 2560
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ทุกพื้นที่ พร้อมใจกันร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ภาพประกอบอื่น ๆ