กัลฟ์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา
กรกฎาคม 28, 2562
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี คุณพรทิพา ชินเวชกิจวาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ ท้องสนามหลวง ในพิธีช่วงเช้า หลังจากนั้น คุณบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ภาพประกอบอื่น ๆ