GULF ผนึกกำลัง เซ็นทรัล รีเทล รุกธุรกิจโซลาร์ ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดของไทยภายในปี 2569
12 กรกฎาคม 2565
กัลฟ์ ผนึกกำลัง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดกิจกรรม GULF Football Clinic ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
มุ่งสร้างรากฐานพัฒนาเยาวชนสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ
กรุงเทพฯ 12 กรกฎาคม 2565 - บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF บริษัทพลังงานชั้นนำของไทย ประกาศจัดตั้งบริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE) ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ผู้นำค้าปลีกของไทย ลุยธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รองรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจและลูกค้าที่หันมาใช้พลังงานสะอาดเพื่อโลกที่ยั่งยืน โดยการร่วมทุนของทั้งสองบริษัทในครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะเป็นต้นแบบในด้านผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายพลังงานสะอาด โดยใช้พื้นที่นำร่องบนหลังคาของไทวัสดุ 5 สาขา ในการติดตั้งแผงโซลาร์ เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในปี 2565 และจะขยายพื้นที่ผลิตครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในไตรมาสแรกของปี 2566 พร้อมตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดเพื่อคนไทยภายในปี 2569

นายไท จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของการเป็นองค์กรต้นแบบที่บริหารงานอย่างยั่งยืน ผ่านการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ CRC Retailligence ภายใต้การขยายธุรกิจใหม่ (Build New Growth Pillars) ได้ผนึกกำลังกับ GULFจัดตั้งบริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE) เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา ในรูปแบบของการเช่าใช้พื้นที่หลังคาของไทวัสดุ เพื่อติดตั้ง Solar Rooftop และขายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในกลุ่มเซ็นทรัลฯ และกลุ่มลูกค้าพาณิชยกรรมและกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยเซ็นทรัล รีเทล มีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่ว่างขนาดใหญ่บนหลังคาร้านไทวัสดุที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงเครือข่ายธุรกิจที่อยู่ในเครือเซ็นทรัล กรุ๊ป ผนวกกับความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจผลิตไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานของ GULF จะทำให้เราสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ทดแทนพลังงานสิ้นเปลือง และช่วยลดมลพิษให้เมืองและชุมชน ทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้กับทั้งสองกลุ่มบริษัท”

ทั้งนี้ เซ็นทรัล รีเทล นำโดยบริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (CRC Thai Watsadu) และ GULF นำโดยบริษัท กัลฟ์ 1 จำกัด (GULF 1) ได้ผนึกความแข็งแกร่ง และร่วมทุนกันจัดตั้ง บริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด (GGE) ในประเทศไทย โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50-50 ด้วยทุนจดทะเบียน 90 ล้านบาท พร้อมบรรลุข้อตกลงนำร่องในการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของไทวัสดุจำนวน 5 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง โดยคาดว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้กว่า 9 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565 ทั้งนี้ยังวางแผนเดินหน้าขยายการผลิตเพิ่มเติมไปยังพื้นที่บนหลังคาของไทวัสดุ และ บีเอ็นบี โฮม สาขาอื่น ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงมีแผนที่จะเช่าใช้พื้นที่หลังคาของธุรกิจรายอื่น ๆ เพื่อที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวด้วยเช่นกันในอนาคต เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มศักยภาพสูงสุด 130 เมกะวัตต์ และเตรียมพร้อมจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในไตรมาสแรกของปี 2566 ทั้งนี้เมื่อรวมกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของทั้งเซ็นทรัล รีเทล และกลุ่มเซ็นทรัลทั้งหมดแล้ว จะมีกำลังการผลิตสูงถึง 300 เมกะวัตต์ ซึ่งหากผลิตได้ตามแผนที่วางไว้ก็จะสามารถนำไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดของเซ็นทรัล รีเทล ได้ประมาณ 30 % ในอีก 5 ปีข้างหน้า โดยทางเซ็นทรัล รีเทล และกลุ่มเซ็นทรัลเองซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งของ RE100 Thailand Club ตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 30% ภายในปี 2573 ซึ่งนโยบายการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมดนี้จะผลักดันให้กลุ่มเซ็นทรัล กลายเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) กล่าวว่า “GULF ในฐานะผู้ผลิตพลังงานรายใหญ่ในประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยมีแผนที่จะลงทุนในโครงการพลังงานสะอาดอย่างน้อย 30% ของกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมของกลุ่มบริษัท ภายในปี 2573 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและทิศทางพลังงานโลก ความร่วมมือทางธุรกิจกับเซ็นทรัล รีเทล ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญของทั้งสองกลุ่มบริษัทที่จะช่วยผลักดันเป้าหมายความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศและของโลก โดยต่อยอดศักยภาพบนพื้นที่หลังคามากกว่า 1 ล้านตารางเมตรของเซ็นทรัล รีเทล จัดสรรพื้นที่อย่างเหมาะสมเพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป เพื่อจำหน่ายพลังงานสะอาดให้กับลูกค้าในกลุ่มเซ็นทรัล รวมถึงลูกค้านอกกลุ่มเซ็นทรัลที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ตอบโจทย์การสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมโดยรวม GULF เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มบริษัทจะร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมาย และเดินหน้าสู่ความสำเร็จไปด้วยกัน”

การผนึกกำลังระหว่าง GULF และเซ็นทรัล รีเทล จะเป็นก้าวสำคัญที่ผลักดันให้พลังงานสะอาดกลายเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่สำคัญของประเทศ โดยมีเป้าหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อต่อต้านผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงช่วยสร้างให้เกิดระบบนิเวศที่ดีให้กับสังคมและชุมชน นอกจากนี้ยังสร้างประโยชน์ให้ระบบเศรษฐกิจในการลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย จากนี้ บริษัท กรีนเจ็น เอ็นเนอร์จี จำกัด จะเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเต็มศักยภาพ เพื่อประโยชน์ของลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ให้ทุกภาคส่วนเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน พร้อมก้าวเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาดแห่งอนาคตเพื่อคนไทยภายในปี 2569
ภาพประกอบอื่น ๆ