กลุ่มบริษัทกัลฟ์ร่วมแสดงนิทรรศการ “วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1"กลุ่มบริษัทกัลฟ์ร่วมแสดงนิทรรศการ “วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1"
มิถุนายน 11, 2559
เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้ร่วมแสดงนิทรรศการในงาน “วันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1(1st Environmental Engineering Day)” ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารวิศวฯ 100ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในบูธของกลุ่มบริษัทกัลฟ์มีการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของบริษัทฯ การทำงานของโรงไฟฟ้าเบื้องต้น และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯใช้ เป็นต้น ในการนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก
ภาพประกอบอื่น ๆ