โรงไฟฟ้าหนองละลอก ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน EIA Award 2016
มิถุนายน 15, 2559
เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าหนองละลอก (GNLL) ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) เปิดบ้านต้อนรับ คณะกรรมการจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการตรวจประเมินพื้นที่โครงการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ปฎิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) โดยบุคลากรจากกัลฟ์ ได้แก่ คุณกิตติชัย ชาติสุวรรณ์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้าหนองละลอก พร้อมด้วยพนักงานประจำโรงไฟฟ้าฯ ให้การต้อนรับ ณ โรงไฟฟ้าหนองละลอก จังหวัดระยอง
ภาพประกอบอื่น ๆ