โรงไฟฟ้าหนองละลอก (Gulf JP NLL) ร่วมกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะทำงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นที่สัตหีบ-อู่ตะเภา
มิถุนายน 29, 2560
เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 60 โรงไฟฟ้าหนองละลอก ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ร่วมกับ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (WHAUP) นำโดย คุณวิเศษ จูงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมต้อนรับ พลเรือตรี อณุวัฒ สัมภวะผล รองเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นที่สัตหีบ-อู่ตะเภา เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า GNLL การเยี่ยมชมครั้งนี้ คณะดูงานได้ศึกษาขั้นตอนการผลิตและการจ่ายกระแสไฟฟ้า และการนำพลังงานที่ได้จากการผลิตไฟฟ้าไปใช้ประโยชน์ โดยมีคุณขรรค์ชัย ศิริรัชตพงษ์ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า คุณอุนุพงษ์ กองแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไปธุรกิจในเครือ คุณพีระพันธ์ ศรีสุโข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารงานทั่วไปธุรกิจในเครือ คุณอรุณลักษณ์ ปัตตาล ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปธุรกิจในเครือ และคุณกิตติชัย ชาติสุวรรณ์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้าหนองละลอก ให้การต้อนรับและบรรยาย
ภาพประกอบอื่น ๆ