‘กัลฟ์’ ส่งพลังสู่ภาคใต้ มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 แก่โรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
มิถุนายน 02, 2563
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายยุทธพงศ์ นากรักษา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 ให้แก่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยมี รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล และผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 แก่โรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลจะนะ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลยะลา เพื่อเป็นการควบคุมโรคโควิด-19 ในระยะยาว และเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า

รศ.นพ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล และผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า “แม้ว่าตอนนี้สถานการณ์จะดีขึ้น รัฐผ่อนปรนมาตรการล็อคดาวน์แล้ว แต่ทีมแพทย์ พยาบาลของ รพ. ก็ไม่วางใจโดยทาง รพ.เองก็มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์กับวงการแพทย์ และส่งประโยชน์ไปยังประชาชนที่เดินทางมารักษา ซึ่งหน้ากาก KN95 ที่ได้รับสนับสนุนมาจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งจำเป็นที่ยังหายากอยู่ ทางรพ.ยังต้องใช้อย่างประหยัด มีการใช้ซ้ำโดยผ่านกรรมวิธีซัก อบฆ่าเชื้อตามมาตรฐาน และนำกลับมาใช้ใหม่ ต้องขอขอบคุณทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่ให้ความสำคัญกับวงการแพทย์พยาบาลครับ”

ด้านพญ.กนกพร ราชแพทยาคม แพทย์ประจำโรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา กล่าวว่า “แม้ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 จะคลี่คลาย ทีมแพทย์พยาบาลก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการติดตามการระบาดของโรคต่อไป ทั้งนี้ทางทีมแพทย์โรงพยาบาลจะนะทำงานแบบเชิงรุก โดยได้มีการลงพื้นที่ไปพบประชาชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อ.จะนะ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อได้ ดังนั้นการได้รับหน้ากาก KN95 มาก็เป็นการสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ในนามตัวแทนของโรงพยาบาลต้องขอขอบคุณกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่ร่วมช่วยเหลือ และขอขอบคุณแทนประชาชนที่มาใช้บริการด้วยค่ะ”

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้เข้าไปช่วยเหลือในหลายภาคส่วน อาทิ บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลพุทธชินราช มอบเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแก่โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 รวม 100,000 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และกรมแพทย์ทหารเรือ บริจาคหน้ากากผ้าแก่ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล ในพื้นที่ 10 จังหวัด และอสม. รวมถึงดำเนินการมอบข้าวกล่องให้กับชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งร่วมกับกฟผ. มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนในพื้นที่จ.นนทบุรี นอกจากนี้ยังขยายความช่วยเหลือไปยังช้างไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านการบริจาคให้แก่โครงการโอบช้าง โดยกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อไป
ภาพประกอบอื่น ๆ