‘กัลฟ์’ ผนึก ‘ทันตะ จุฬาฯ’ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023 หน่วยที่ 2

ให้บริการตรวจฟันฟรีที่ชุมชนทิพพาวาส เพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาปัญหาช่องปากอย่างยั่งยืน
13 มิถุนายน 2566
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ ร่วมมือกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ต่อเนื่องเป็นหน่วยที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งในปีนี้จะมีการออกหน่วยทั้งหมด 4 ครั้ง โดยได้เปิดตัวหน่วยแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพฯ ซึ่งนับเป็นหน่วยพิเศษสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยเฉพาะ เพื่อขยายขอบเขตความช่วยเหลือ ตอกย้ำวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากให้กับคนในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน และในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่หน่วยที่ 2 ของโครงการฯ ได้จัดขึ้น ณ วัดทิพพาวาส เขตลาดกระบัง กทม. จากกระแสตอบรับที่ดีมาโดยตลอด ในครั้งนี้จึงได้ขยายเวลาการออกหน่วยเป็น 2 วัน เพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่จะเข้ามารับการรักษากับทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเปิดโอกาสให้กับบุคคลทั่วไปสามารถ walk-in เข้ามารักษาได้มากขึ้นอีกด้วย
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
อ.ทพ.ดร.ณัฐวุฒิ คุตตะเทพ รองคณบดีฝ่ายกายภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กัลฟ์ ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน เข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว โดยในปีนี้เลือกมาออกหน่วยที่ชุมชนทิพพาวาส เขตลาดกระบังอีกเป็นครั้งที่ 2 ตามปณิธานของคณะฯ ที่อยากจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชน ให้มีความตื่นตัวมากขึ้นในการเข้ามาตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรได้ ซึ่งในครั้งนี้ก็มีทั้งผู้ที่กลับมารักษาอีกครั้ง รวมถึงคนที่เปิดใจมาทำฟันครั้งแรก และยังมีเด็กเล็กอายุ 4-5 ขวบ ที่เริ่มเข้ามารับการรักษาด้วย นับเป็นข้อพิสูจน์อย่างดีว่าพฤติกรรมของคนเริ่มมีการเปิดใจเข้ารับบริการด้านทันตสาธารณสุขมากขึ้น และคาดว่าจะยิ่งมีผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นอีกในปีถัดๆ ไป ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกัลฟ์ และโครงการฯ นี้ ที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมได้อย่างยั่งยืน
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
ทญ.เพ็ญจันทร์ ศรีเจริญชัย ทันตแพทย์จิตอาสา กล่าวว่า เคยมาร่วมเป็นทันตแพทย์จิตอาสาครั้งแรกกับโครงการฯ ของกัลฟ์ เมื่อปี 2565 ที่ชุมชนทิพพาวาส ตอนนั้นยอมรับว่าเหนื่อยมากเพราะคนในชุมชนมีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันค่อนข้างเยอะ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ บางคนไม่เคยหาหมอฟันมาก่อนเลย แต่ถึงแม้จะเหนื่อยมาก ก็รู้สึกดีมากๆ ด้วย ที่ได้ใช้วิชาชีพที่เรียนมาช่วยเหลือคนอื่นๆ ซึ่งหลังจากที่ได้เริ่มเข้ามาเป็นทันตแพทย์อาสาครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจมาอีกเรื่อยๆ เมื่อมีเวลาว่าง ซึ่งในครั้งนี้ก็ได้กลับมาที่ชุมชนนี้อีกครั้งในรอบ 6 เดือน ทางชุมชนให้การตอบรับดีมากเหมือนเดิม ทำให้เห็นได้ว่าคนเริ่มตื่นตัวในการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากมากขึ้น นับเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ดี ที่จะทำให้ชุมชนแข็งแรง และจะช่วยลดปัญหาสุขภาพช่องปากของประชาชนได้ในระยะยาว

“โครงการฯ นี้ เกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็น กัลฟ์, คณะทันตะ จุฬาฯ และทางชุมชน ที่มีความตั้งใจอยากจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น โดยทางชุมชนต้องขอขอบคุณทั้งคุณหมอ และกัลฟ์ ที่จัดโครงการฯ ดีๆ เช่นนี้ และสร้างโอกาสให้กับทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ชุมชน ได้รับการรักษาจากทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ” นางนรา แก้วกลม กรรมการชุมชน หมู่บ้านพัฒนาทิพพาวาส เขตลาดกระบัง กล่าวเสริม
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles จะให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้น อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และเอ็กซเรย์ รวมไปถึงทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุด ซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้ได้ให้บริการผู้ที่เข้ามารักษาปัญหาสุขภาพช่องปากไปมากกว่า 250 เคส นอกจากนี้ยังมีพนักงานกัลฟ์เป็นอาสาสมัครในการช่วยลงทะเบียน และช่วยดูแลผู้ป่วยในเบื้องต้น ในปีนี้จะมีการออกหน่วยอีก 2 ครั้ง สามารถติดตามข้อมูลของโครงการฯ เพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ facebook.com/GulfSPARK.TH
ภาพประกอบอื่น ๆ
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023
กัลฟ์ ผนึก ทันตะ จุฬาฯ ลงพื้นที่จัดกิจกรรม GULF Sparks Smiles 2023