GULF พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา

09 มิถุนายน 2566
GULF พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายบุญชัย ถิราติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ณ โรงไฟฟ้าอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยโรงไฟฟ้าอุทัยเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีกำลังการผลิต 1,600 เมกะวัตต์ หนึ่งในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Independent Power Producers: IPP) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังได้เข้าไปเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลธุรกิจดาวเทียมที่สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพรวมธุรกิจกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในธุรกิจที่ถูกต้อง

สำหรับการเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย นายบุญชัย ถิราติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และน.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ได้ให้ข้อมูลภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังได้เยี่ยมชมรอบโรงไฟฟ้า โดยมีทีมวิศวกรคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย
GULF พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา
น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน GULF เปิดเผยว่า การพาผู้ถือหุ้นมาเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าในครั้งนี้ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจในธุรกิจพลังงานมากขึ้น และเชื่อมั่นในศักยภาพการเติบโตของบริษัทที่มุ่งสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยคาร์บอนหรือ Decarbonization โดยจะมุ่งเน้นขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero emission)

สำหรับการเยี่ยมชมสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้วของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) นั้น ได้รับเกียรติจากดร.สกล กิตติวัชราพงษ์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิทัศน์ธุรกิจดาวเทียมในไทยและต่างประเทศ เทคโนโลยีดาวเทียมที่น่าสนใจ โซลูชั่นที่ทันสมัย และภาพรวมธุรกิจของ THCOM ในปัจจุบัน ส่วนนายอนุวัฒน์ สงวนทรัพยากร หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการที่ผ่านมาของ THCOM รวมไปถึงธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ทีมวิศวกรดาวเทียมยังพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมจุดต่าง ๆ ทั้งนิทรรศการประวัติดาวเทียมไทยคม ห้องควบคุมการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม (Master Control Room) ห้องควบคุมการทำงานดาวเทียม Thaicom 7 และ Thaicom 8 (Satellite Control Room) ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้สัมผัสการทำงานในสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคมอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ THCOM เป็นผู้ให้บริการดาวเทียมไทยแถวหน้าในภูมิภาคเอเชีย โดย GULF ถือหุ้นใน THCOM ในสัดส่วน 41.1% ซึ่ง GULF และ THCOM จะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกัน เพื่อขับเคลื่อนแผนงานที่จะต่อยอดศักยภาพการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสทางธุรกิจจากเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy) รวมถึงธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต ที่เป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการพาผู้ถือหุ้นชมกิจการของบริษัทครั้งต่อไป สามารถติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ https://investor.gulf.co.th/en/home.
ภาพประกอบอื่น ๆ
GULF พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา
GULF พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา
GULF พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา
GULF พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา
GULF พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา
GULF พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา
GULF พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา
GULF พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา
GULF พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา
GULF พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา
GULF พาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.อยุธยา