GULF เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

09 มิถุนายน 2567
GULF เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัท ณ โรงไฟฟ้าอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยโรงไฟฟ้าอุทัยเป็นโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ (Independent Power Producers: IPP) กำลังการผลิต 1,600 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังได้เข้าไปเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลธุรกิจดาวเทียมที่สถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี นับเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นภาพรวมธุรกิจกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ทั้งส่งเสริมความเข้าใจในธุรกิจทั้งในภาคพลังงาน การลงทุนในธุรกิจดาวเทียม และเป้าหมายของบริษัทที่มุ่งขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net zero emission)
GULF เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
สำหรับการเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย ผู้ถือหุ้นได้รับฟังข้อมูลภาพรวมการดำเนินธุรกิจ ความคืบหน้าของโครงการ และแผนการขยายธุรกิจในอนาคต หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องคอนโทรลรูม (Control Room) ที่ควบคุมการเดินเครื่องส่วนต่างๆ ในโรงไฟฟ้า โดยมีผู้จัดการโรงไฟฟ้าและทีมงานให้ข้อมูลอย่างละเอียด พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบควบคุมต่างๆ และการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นได้เยี่ยมชมรอบๆ โรงไฟฟ้า โดยมีทีมวิศวกรประกบคอยให้ข้อมูล ได้เห็นขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตไฟฟ้า และทราบถึงมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่โรงไฟฟ้าใช้อีกด้วย

ส่วนการเยี่ยมชมสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม ลาดหลุมแก้วของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (THCOM) นั้น ผู้ถือหุ้นได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับภูมิทัศน์ธุรกิจดาวเทียมในไทยและต่างประเทศ เทคโนโลยีดาวเทียมที่น่าสนใจ โซลูชั่นที่ทันสมัย และภาพรวมธุรกิจของ THCOM ในปัจจุบัน รวมไปถึงผลประกอบการของ THCOM ที่ผ่านมา และธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทฯ นอกจากนี้ทีมวิศวกรดาวเทียมยังพาผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมจุดต่าง ๆ ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นได้สัมผัสการทำงานในสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคมอย่างใกล้ชิด

กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการทั้งโรงไฟฟ้า และสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม นับเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่ทาง GULF ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้คนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงสถานศึกษา ได้เข้ามาเรียนรู้จากสถานที่จริง ส่งเสริมความรู้เรื่องสถานการณ์พลังงานในประเทศ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจดาวเทียม รวมไปถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมกับชุมชนอีกด้วย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการพาผู้ถือหุ้นชมกิจการของบริษัทครั้งต่อไป
สามารถติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทฯ Investor Gulf
รูปภาพประกอบอื่น ๆ
GULF เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
GULF เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
GULF เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
GULF เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
GULF เปิดบ้านต้อนรับผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา