โรงไฟฟ้าบางปู ต้อนรับคณะกรรมการ ตรวจประเมิน EIA Monitoring Awards 2016
มีนาคม 01, 2559
เมื่อวันอังคารที่ 1มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าบางปู (SCC) ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เปิดบ้านต้อนรับ คณะกรรมการจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการตรวจประเมินพื้นที่โครงการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการที่ปฎิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) โดยมีคุณพิเชฏฐ์ วิงวอน ผู้จัดการโรงไฟฟ้าบางปู พร้อมด้วยพนักงานประจำโรงไฟฟ้าฯ ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงไฟฟ้าบางปู จังหวัดสมุทรปราการ