โรงไฟฟ้านนทรี (Gulf NC) ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้แก่ กฟผ.
มีนาคม 01, 2561
โรงไฟฟ้านนทรี (Gulf NC) โครงการโรงไฟฟ้า SPP ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ทำการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 90 เมกะวัตต์ สำเร็จเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 และจำหน่ายลูกค้าไฟฟ้า จำนวน 17 เมกะวัตต์ และจำหน่ายลูกค้าไอน้ำ จำนวน 24 ตันต่อชั่วโมง โรงไฟฟ้านนทรีมีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 127.4 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ภาพประกอบอื่น ๆ