กัลฟ์ (GULF) และจินโกะ โซลาร์ (JinkoSolar) ลงนามสัญญาหลักในการจัดหาแผงโซลาร์เซลล์สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

22 มีนาคม 2567
กัลฟ์ (GULF) และจินโกะ โซลาร์ (JinkoSolar) 
ลงนามสัญญา
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ลงนามสัญญาหลักในการจัดหาแผงโซลาร์เซลล์สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์และบริษัทในเครือ ระหว่าง บริษัท กัลฟ์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (บริษัทที่ GULF ถือหุ้นร้อยละ 100) กับบริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด (JinkoSolar (Haining) Co., Ltd.) หนึ่งในผู้ผลิตแผงโซลาร์รายใหญ่ที่สุดในโลก นำโดย นายคังพิง เฉิง (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นางพรทิพา ชินเวชกิจวานิชย์ (ซ้ายสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และนายไบร์ท หวาง (ขวาสุด) รองผู้จัดการทั่วไป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยาน
กัลฟ์ (GULF) และจินโกะ โซลาร์ (JinkoSolar) 
ลงนามสัญญา
ทางบริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด จะจัดหาแผงโซลาร์เซลล์ให้กับกลุ่มบริษัทกัลฟ์ และบริษัทในเครือ ใช้สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farms) โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Solar Farms with Battery Energy Storage Systems) และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftops) กำลังการผลิตติดตั้งรวมประมาณ 3,500 เมกะวัตต์ (MWp) โดยมีแผนทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ระหว่างปี 2567-2573

การลงนามสัญญานี้เป็นไปตามกลยุทธ์ของ GULF ในการจัดหาแผงโซลาร์เซลล์ที่มีคุณภาพจากคู่ค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับสากล อีกทั้งการจัดซื้ออุปกรณ์ในปริมาณมากยังช่วยเพิ่มประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) ส่งผลให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท จินโกะ โซลาร์ ไห่หนิง จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจแผงโซลาร์เซลล์ระดับสากล เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจินโกะ โซลาร์ จำกัด (JinkoSolar Co..Ltd.) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และเป็นบริษัทในเครือของบริษัทจินโกะ โซลาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (JinkoSolar Holding Co. Ltd.) ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยกลุ่ม Jinkosolar มีกำลังการผลิตมากที่สุดในจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด (Tier 1) รวมทั้งมีการส่งออกแผงโซลาร์เซลล์ในปริมาณที่มากที่สุดในโลก โดยมีลูกค้ามากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร เป็นต้น นอกจากนี้ แผงโซลาร์เซลล์ของกลุ่ม Jinkosolar ยังใช้เทคโนโลยีชนิด N-Type ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีก่อนหน้านี้ จึงทำให้แผงโซลาร์เซลล์ N-Type ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้นอีกด้วย
รูปภาพประกอบอื่น ๆ
กัลฟ์ (GULF) และจินโกะ โซลาร์ (JinkoSolar) 
ลงนามสัญญา
กัลฟ์ (GULF) และจินโกะ โซลาร์ (JinkoSolar) 
ลงนามสัญญา
กัลฟ์ (GULF) และจินโกะ โซลาร์ (JinkoSolar) 
ลงนามสัญญา
กัลฟ์ (GULF) และจินโกะ โซลาร์ (JinkoSolar) 
ลงนามสัญญา
กัลฟ์ (GULF) และจินโกะ โซลาร์ (JinkoSolar) 
ลงนามสัญญา