‘กัลฟ์’ มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 6,000 ชิ้น แก่รพ.พระมงกุฎเกล้า
พฤษภาคม 19, 2563
จากซ้ายไปขวา - นางสาวญาณิศา วัฒนคำนวณ ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์; นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์; นายบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์; พล.อ.นพ. สุรเดช จารุจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พล.ต.นพ.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมด้วย พ.อ.หญิง รุ้งขจี อุทัยมงคล หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรพ. พระมงกุฎเกล้า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสิตมน รัตนาวะดี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ในนามตัวแทนของนายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายบุญชัย ถิราติ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการบริหาร ร่วมด้วยนางสาวญาณิศา วัฒนคำนวณ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ มอบหน้ากากทางการแพทย์ KN95 จำนวน 6,000 ชิ้น แก่รพ. พระมงกุฎเกล้า โดยมี พล.อ.นพ. สุรเดช จารุจินดา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พล.ต.นพ.รัฐวิชญ์ วุฒิภัทรพิบูลย์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมด้วย พ.อ.หญิง รุ้งขจี อุทัยมงคล (ขวาสุด) หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรพ. พระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ

นายบุญชัย ถิราติ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะที่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ทำธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า บริษัทฯ จึงทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในการมุ่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานประเทศ และจำเป็นต่อการดำเนินงานของบุคลากรทางการแพทย์ บริษัทฯ ตระหนักว่าช่วงวิกฤตโควิด-19 ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อรักษาผู้ป่วยและมีควบคุมสถานการณ์ได้สำเร็จ “ดังนั้นการมอบหน้ากากให้โรงพยาบาลในครั้งนี้จึงถือเป็นการมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของพวกเขาจากโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ ซึ่งมิใช่โควิด-19 เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้มอบหน้ากากให้ทางรพ.จุฬาฯ ไป 100,000 ชิ้นไปเมื่อสัปดาห์ก่อน แบ่งเป็น 50,000 ชิ้นให้ทางรพ.จุฬาฯ และอีก 50,000 ชิ้นให้รพ. อื่น ๆ ในครั้งนี้ทางกัลฟ์และรพ.จุฬาฯ จึงนำมาส่งมอบให้รพ. พระมงกุฎเกล้าจำนวน 6,000 ชิ้น เพื่อเป็นการควบคุมโรคในระยะยาว” นายบุญชัย กล่าวเสริม

นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลุ่มบริษัทกัลฟ์ได้ช่วยเหลือและทำโครงการอย่างรอบด้านรวมกว่า 50 ล้านบาทแล้ว อาทิ บริจาคเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลพุทธชินราช มอบเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแก่โรงพยาบาลขนาดเล็กในจังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา บริจาคหน้ากากผ้าแก่ชุดปฏิบัติการคัดกรองผู้ป่วยระดับตำบล ในพื้นที่ 10 จังหวัด และอสม. รวมถึงดำเนินการมอบข้าวกล่อง 150,000 กล่อง ให้กับชุมชนแออัดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งร่วมกับกฟผ. มอบถุงยังชีพแก่ชุมชนในพื้นที่จ.นนทบุรี นอกจากนี้ยังขยายความช่วยเหลือไปยังช้างไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่านการบริจาคให้แก่โครงการโอบช้าง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทกัลฟ์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศไทยในการบรรเทาผลกระทบของ โควิด-19 ต่อไป
ภาพประกอบอื่น ๆ