GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา รักษาฟันฟรีให้ประชาชน พร้อมเปิดโอกาสเรียนรู้ให้เยาวชนจิตอาสา

17 พฤษภาคม 2567
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกช่วงวัย โดยจากการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุข พบว่า เด็กไทยกว่า 50% มีปัญหาฟันผุ และมากกว่า 60% ของผู้ใหญ่มีปัญหาโรคเหงือกอักเสบ ขณะที่การเข้าถึงบริการทันตกรรมของคนไทยยังต่ำกว่า 10% ทั้งนี้ การสร้างความเสมอภาคด้านสุขภาพช่องปากจึงมีความสำคัญ เพราะทำให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับการดูแลด้านสุขภาพช่องปากอย่างเท่าเทียม เป็นการลดความเหลื่อมล้ำในด้านการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
โครงการ ‘GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4’ นำโดย บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มีเป้าหมายเพื่อให้บริการรักษาฟันฟรี ในพื้นที่ห่างไกลและขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยโครงการฯ นี้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว ล่าสุดได้ลงพื้นที่ออกหน่วยที่ อบต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 15-16 พ.ค. 67 ซึ่งได้ให้บริการผู้ที่เข้ามารักษาปัญหาสุขภาพช่องปากไปมากกว่า 570 เคส
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
รศ.ทพ.ดร.ชาญวิทย์ ประพิณจำรูญ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก คณะทันตะ จุฬาฯ กล่าวว่า “โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เป็นโครงการที่ทางคณะทันตะ จุฬาฯ ทำมาอยู่แล้ว และต้องการขยายความช่วยเหลือไปสู่ประชาชนมากขึ้น จึงเกิดเป็นโครงการ ‘GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน’ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกัลฟ์ ซึ่งได้ดำเนินโครงการฯ ร่วมกันมาเป็นปีที่ 4 แล้ว และในการออกหน่วยครั้งนี้ ได้เลือกพื้นที่ อบต.หนองน้ำใส เนื่องจากเป็นพื้นที่ตรงกลางที่ประชาชนจากทั้ง จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.สระบุรี สามารถเดินทางมาได้ง่าย ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาทันตกรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาทางทันตกรรมอย่างเท่าเทียม โดยการรักษาฟัน ไม่จำกัดว่าจะเป็นใคร แต่ขอให้โอกาสนั้นทั่วถึงทุกคนทั้งประเทศ ซึ่งคือจุดยืนของโครงการทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
ด.ญ.ปราณรัก บ่ายคล้อย ตัวแทนนักเรียนอาสาสมัคร จากโรงเรียนสาธิตจุฬากล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมเป็นอาสาสมัครของโครงการ GULF Sparks Smiles รู้สึกว่าโครงการนี้ดีมาก ช่วยสนับสนุนคนที่ไม่มีงบประมาณในการทำฟัน และอาจจะละเลยร่างกายของตัวเอง ซึ่งโครงการนี้ทำให้คนเหล่านั้นหันกลับมาสนใจร่างกายตัวเอง รวมถึงยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีจิตอาสาได้มาลงพื้นที่กับโครงการฯ ด้วย ทำให้ได้มีประสบการณ์จริงๆ ร่วมกับทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยต่อยอดในการเรียนต่อไปในอนาคต”
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
โครงการ ‘GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน’ เป็นโครงการที่ให้บริการตรวจฟันเบื้องต้นฟรี ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เอกซเรย์ และผ่าฟันคุด ซึ่งกัลฟ์มีความมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียม รวมไปถึงการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนควบคู่กันอีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิด ‘Powering the Future, Empowering the People’
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
ในปีนี้จะมีการออกหน่วยทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครั้งต่อไปจะขยายพื้นที่ความช่วยเหลือไปที่ จ.ระยอง และกลับมาออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ครั้งสุดท้ายที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันทันตสาธารณสุข

โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
เฟสบุ๊กแฟนเพจ facebook.com/GulfEnergyDevelopment และ facebook.com/GulfSPARK.TH
รูปภาพประกอบอื่น ๆ
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา
GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน ปี 4 หน่วยที่ 2 ลงพื้นที่ จ.อยุธยา