โรงไฟฟ้าหนองละลอก ต้อนรับ บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรนด์ เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า
พฤศจิกายน 02, 2559
เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท มาสด้า พาวเวอร์เทรนด์ เมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายชุดเกียร์สำหรับรถยนต์มาสด้า ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าหนองละลอก ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เพื่อศึกษาดูงานกระบวนการผลิตไฟฟ้าและเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรมเหมราช อีสเทิร์น ซีบอร์ด จังหวัดระยองในอนาคต โดยมีคุณกิตติชัย ชาติสุวรรณ์ ผู้จัดการโรงไฟฟ้าหนองละลอก คุณพงษ์ศักดิ์ รำพรรณ์ ผู้จัดการเดินเครื่องโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 และทีมงานส่วนการขายและการตลาดพลังงาน ให้การต้อนรับ
ภาพประกอบอื่น ๆ