กัลฟ์ดำเนินการจัดหาและลงนามสัญญาเงินกู้ ‘โครงการโรงไฟฟ้ากัลฟ์ เอสอาร์ซี’ (GSRC) กับ ธนาคาร 12 แห่ง เป็นที่เรียบร้อย
พฤศจิกายน 09, 2561
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ผู้ดำเนินการ โครงการโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เอสอาร์ซี (GSRC) ซึ่งเป็นโครงการโรงไฟฟ้า IPP โครงการแรกได้ดำเนินการจัดหาเงินกู้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ ได้เข้าลงนามในสัญญาเงินกู้เพื่อรับการสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวในวงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 38,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นสกุลเงินบาทร้อยละ 50 และสกุลเงินเหรียญสหรัฐร้อยละ 50

กัลฟ์ลงนามในสัญญาเงินกู้กับกลุ่มสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 12 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ จำกัด สาขาสิงคโปร์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีมูลค่าโครงการประมาณ 51,000 ล้านบาท ถือหุ้นโดยกลุ่ม GULF ในสัดส่วนร้อยละ 70 และกลุ่ม Mitsui & Co., Ltd. ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทเทรดดิ้ง รายใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 30 โครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. จำนวน 2,500 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า GSRC ได้เริ่มงานออกแบบทางวิศวกรรมและงานเตรียมพื้นที่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 3 ธันวาคม 2561