“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” เดินหน้าออกหน่วยที่ 2 ประจำปี 65 มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ส่งเสริมการรักษาสุขภาพช่องปากอย่างยั่งยืน

11 พฤศจิกายน 2565
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” เดินหน้าออกหน่วยที่ 2 ประจำปี 65
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ดำเนินโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ปี 2565 ต่อเนื่องเป็นหน่วยที่ 2 โดยจัดขึ้นที่ ชุมชนเคหะฉลองกรุง แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม. หลังจากได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากชุมชนและประชาชนที่ได้เข้ารับบริการจากโครงการฯ ที่ได้จัดขึ้นเป็นปีแรกเมื่อปี 2563 เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และในปี 2565 นี้ ที่ได้ออกหน่วยครั้งแรกไปเมื่อวันที่ 19 ต.ค.65 ณ ชุมชนการเคหะธนบุรีโครงการ1ส่วน1 เขตบางขุนเทียน กทม.

โดยหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ของโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” จะให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้น อาทิ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ เอ็กซเรย์ และผ่าฟันคุด ซึ่งจะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้ 150-200 คน/วัน นอกจากนี้ทางทีมทันตแพทย์ จากคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาสาสมัครจากกัลฟ์ ได้ให้ความรู้เรื่องทันตสุขศึกษากับประชาชน เพื่อที่ประชาชนที่มาเข้ารับบริการจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพฟันเพื่อนำไปปฏิบัติและบอกต่อกับคนอื่นๆ ต่อไปได้ เพื่อป้องกันโรคทางสุขภาพช่องปากอย่างยั่งยืน
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” เดินหน้าออกหน่วยที่ 2 ประจำปี 65
ทพญ. พัณณ์ชิตา เหรียญรักวงศ์ ทันตแพทย์ประจำศูนย์บริการสาธารณสุขลำผักชี เขตหนองจอก กทม กล่าวว่า ทางกัลฟ์ได้ประสานมาว่าต้องการที่จะให้บริการทางทันตกรรมกับพื้นที่ห่างไกล และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ซึ่งพื้นที่เขตหนองจอกนั้นเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีประชากรกว่า 200,000 คน และสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขหลักๆ ของรัฐมีเพียง 2 ที่ และบุคลากรทางการแพทย์มีน้อย รวมถึงการทำฟันให้ประชาชนแต่ละรายค่อนข้างใช้เวลานาน จึงเป็นข้อจำกัดในการเข้ารับบริการทางทันตแพทย์ของคนในชุมชน การที่กัลฟ์ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่รักษาทางทันตกรรมให้กับชุมชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการฯ ที่เข้าถึงประชาชนและพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆ

“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” เดินหน้าออกหน่วยที่ 2 ประจำปี 65
พล.ท.หญิง พันธุ์ทิพย์ รักษาเสรี ทันตแพทย์อาสาในโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การยับยั้งปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันเป็นสิ่งที่เราสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง โดยควรจะแปรงฟันทุกวันอย่างน้อยวันละ 2 เวลา และแปรงฟันให้ถูกวิธีตามระยะเวลาที่เหมาะสม ประมาณ 2-3 นาที และควรตรวจสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอทุก 6 เดือน โดยทางคณะทันตะ จุฬาฯ และกัลฟ์ ก็มีความมุ่งมั่นว่าโครงการหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่นี้ที่จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องทันตสุขศึกษา และช่วยขยายผลให้เกิดการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันอย่างยั่งยืนได้ต่อไป

ในส่วนของการจัดหาพื้นที่ในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่นั้น ได้รับข้อมูลจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยให้การรักษาสามารถไปถึงยังพื้นที่ชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริง โดยปีนี้จะมีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” อีก 1 ครั้ง โดยครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 23 พ.ย.65 ณ วัดทิพพาวาส เขตลาดกระบัง ผู้ที่สนใจสามารถมาลงทะเบียน walk-in ได้ในเวลา 08.00 – 09.00 น. โดยรับจำนวนจำกัดเท่านั้น สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/GulfSPARK.TH/
ภาพประกอบอื่น ๆ
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”
“GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน”