“กัลฟ์” มอบ 8.5 ล้านบาท ให้แก่ทันตะ จุฬาฯ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทันตกรรมอย่างเท่าเทียม พร้อมออกหน่วยทันตกรรม ‘GULF Sparks Smiles’ ครั้งที่ 4 ส่งท้ายปี 66

24 ตุลาคม 2566
GULF Sparks Smiles Unit4 2023

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) นำโดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางนลินี รัตนาวะดี (ที่ 4 จากซ้าย), นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ร่วมด้วยนายธนญ ตันติสุนทร (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ มอบงบประมาณ 8,500,000 บาทแก่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ (ที่ 6 จากซ้าย) คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ที่ 7 จากซ้าย) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมด้วย รศ.ทพ.ดร.ภฑิตา ภูริเดช (ขวาสุด) ประธานหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เป็นผู้รับมอบ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม.


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ กัลฟ์ มอบงบประมาณจำนวน 8,500,000 บาท แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ‘GULF Sparks Smiles’ และต่อยอดโครงการ เพื่อขยายขอบเขตการรักษาสู่กลุ่มเด็กพิเศษ และกองทุนอวัยวะเทียมสำหรับผู้บกพร่องทางช่องปากและใบหน้า โดยพิธีรับมอบจัดขึ้นในงานหน่วยทันตกรรมโครงการ “GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน” ปี 3 หน่วยที่ 4 ที่ในครั้งนี้มาปิดจบ ส่งท้ายปีที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เนื่องในโอกาสวันทันตสาธารณสุข โดยทางโครงการได้เสริมกำลังและเพิ่มศักยภาพในการรักษา ทำให้รองรับผู้มาเข้ารับบริการได้กว่า 1,058 คน แบ่งเป็นผู้ใหญ่ 930 คน และเด็ก 128 คน พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถวอล์คอินมาลงทะเบียนเข้ารับบริการตรวจฟันได้ ทั้งอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และผ่าฟันคุด พร้อมทั้งมีการให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพฟัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้การเข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมทำได้ยาก หลายคนกลัวการต้องไปทำฟันในช่วงนั้น ซึ่งกัลฟ์และคณะทันตะ จุฬาฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาด้านสุขภาพช่องปากที่อาจส่งผลต่อเนื่องในระยะยาว จึงได้ร่วมกันจัดโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ เพื่อลงพื้นที่ไปยังบริเวณพื้นที่ห่างไกลจากหน่วยงานสาธารณสุข และรักษาฟันฟรี โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นทันตแพทย์จิตอาสาจากคณะทันตะ จุฬาฯ ร่วมกันดำเนินโครงการเข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน ได้ช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในสังคม และยังได้เห็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนิสิตทันตแพทย์ผ่านการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ แสดงให้เห็นว่าโครงการนี้ไม่เพียงสร้างโอกาสให้กับคนไข้ที่มารักษาเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างประสบการณ์และแรงบันดาลใจให้กับทีมทันตแพทย์และกลุ่มจิตอาสาด้วย
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
ศ.ทพ.ดร.พรชัย จันศิษย์ยานนท์ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่คนส่วนใหญ่มองข้าม โดยคนไทยที่เข้าถึงการรักษาทางทันตกรรมอย่างต่อเนื่อง มีเพียงประมาณ 10% เท่านั้น การที่มีโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของตนเองผ่านการให้ความรู้ในระหว่างที่ออกหน่วยฯ เพราะสุดท้ายแล้วการที่มารักษาฟันกับหมอฟันก็เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ หากประชาชนทุกคนรู้จักการดูแลและป้องกันปัญหาสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองได้ ก็จะเป็นการรักษาสุขภาพฟันได้อย่างยั่งยืน
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
รศ.ทพ.ดร.นิยม ธำรงค์อนันต์สกุล อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงการต่อยอดโครงการว่า จากจุดเริ่มต้นที่ได้มีการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลและได้สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ แล้ว นำมาสู่การต่อยอดความช่วยเหลือให้กับกลุ่มผู้พิการที่ต้องการอวัยวะเทียม ซึ่งอยู่ในการดูแลของคณะทันตะ จุฬาฯ นั้น เป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ไม่ใช่เพียงการสร้างรอยยิ้ม แต่คือการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
นางสาวต้นตะวัน ตันติเวชกุล (ตู) นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 5 กล่าวถึงโครงการว่า ทางคณะทันตะ จุฬาฯ และกัลฟ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำฟันฟรีให้กับประชาชนทั่วไป ซึ่งวันนี้มีคนเข้ามารับบริการเยอะมากๆ กว่า 1,000 คน รู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนี้ สำหรับใครที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจของคณะทันตะ จุฬาฯ และฝากติดตามโครงการ GULF Sparks Smiles ในปีต่อ ๆ ไปด้วย
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
โครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ GULF Sparks Smiles มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชน เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมระหว่าง กัลฟ์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย โดยเริ่มต้นครั้งแรกในปี 2563 จากความมุ่งมั่นส่งต่อความช่วยเหลือให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังให้คนไทยรู้จักป้องกัน ดูแล รักษา สุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธี สะท้อนถึงพันธกิจของกัลฟ์ภายใต้แนวคิด “Powering the Future, Empowering the People” ที่มุ่งดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมอย่างยั่งยืน

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของกัลฟ์ได้ที่:
เฟสบุ๊กแฟนเพจ: facebook.com/GulfEnergyDevelopment
และ facebook.com/GulfSPARK.TH
More Images
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023
GULF Sparks Smiles Unit4 2023