“โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์” รับมอบประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก
กันยายน 19, 2559
เมื่อวันที่ 19กันยายน 2559 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทกัลฟ์ (Gulf) นำโดยคุณธนญ ตันติสุนทร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานบริหารกิจการองค์กร และผู้จัดการโรงไฟฟ้า (GKP1-2, GNLL, GCRN, GPG) เข้ารับมอบโล่รางวัลจาก พลเอก สุรศักดิ์กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจำปี 2559 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทกัลฟ์มีโรงไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการและได้รับรางวัล ประกอบด้วย

• โครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Carbon Footprint for Organization; CFO) ปี 2559 บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด, บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 2 จำกัด, บริษัท กัลฟ์ เอ็น แอลแอล จำกัด และบริษัท กัลฟ์ ซีอาร์เอ็น จำกัด
• โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program; T-VER)

บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอร์เรชั่น จำกัด
ภาพประกอบอื่น ๆ