โรงไฟฟ้ากัลฟ์บีแอล (GBL) ในกลุ่มบริษัทกัลฟ์เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ให้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
กันยายน 01, 2561
บริษัท กัลฟ์ บีแอล จำกัด (GBL) บริษัทย่อยของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แล้วตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ในฐานะผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (SPP) โรงไฟฟ้า GBL ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีกำลังผลิตไฟฟ้าจำนวน 126.8 เมกะวัตต์ และไอน้ำติดตั้งจำนวน 10.0 ตันต่อชั่วโมงโดยจะจำหน่ายไฟฟ้าให้กฟผ.จำนวน 90.0 เมกะวัตต์ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเป็นระยะเวลา 25 ปี และไฟฟ้าและไอน้ำส่วนที่เหลือจะจำหน่ายแก่ลูกค้าอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ GBL เป็นโครงการโรงไฟฟ้า SPP โครงการที่ 7 จากโครงการ SPP ทั้งหมด 12 โครงการภายใต้กลุ่มบริษัท กัลฟ์ เอ็มพี จำกัดซึ่งอีก 5 โครงการจะทยอยเปิดดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม 2562
ภาพประกอบอื่น ๆ