กัลฟ์ ต้อนรับ คณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

8 กันยายน 2566
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) และสถาบันมาตรวิทยาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการที่โรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติของไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เยี่ยมชมกิจการและศึกษาธุรกิจของบริษัท ณ โรงไฟฟ้าอุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้เข้ารับฟังข้อมูลธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงได้ไปเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้า ซึ่งนับเป็นการเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหารและเชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาทั้งในไทยและต่างประเทศได้เห็นภาพรวมธุรกิจกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในธุรกิจอย่างถูกต้อง โดยมีคุณสมิทธ์ พนมยงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารสินทรัพย์ธุรกิจในเครือและการลงทุน GULF เป็นผู้บรรยาย โดยทางคณะผู้เชี่ยวชาญได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และเยี่ยมชมจุดติดตั้งมาตรวัดหลัก ๆ ของโรงไฟฟ้า เช่น เครื่องวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น โดยมีทีมวิศวกรคอยให้ข้อมูล พร้อมโชว์ศักยภาพการทำงานที่มีประสิทธิภาพของมาตรวัดต่าง ๆ
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
สำหรับกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้านั้น เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นที่ทาง GULF ได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้คนจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงสถานศึกษา ได้เข้ามาเรียนรู้จากสถานที่จริง ส่งเสริมความรู้เรื่องสถานการณ์พลังงาน รวมไปถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและการมีส่วนร่วมกับชุมชนอีกด้วย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
คุณอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย รองผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ประเทศไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณทางกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่เปิดโรงไฟฟ้าให้ทางทีมงานเข้าชม ประทับใจที่ได้เข้าเยี่ยมชมทั้งในส่วนของคอนโทรลรูมที่มีผู้จัดการโรงไฟฟ้าและทีมงานให้ข้อมูลอย่างละเอียด ได้ไปดูการทำงานของมาตรวัดในส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด ปกตินักมาตรวิทยาเราก็จะอยู่แต่ในห้องปฏิบัติการวิจัย นับว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากในการมาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแบบเจาะลึกขนาดนี้ เชื่อมั่นว่าทีมนักมาตรวิทยาสามารถนำความรู้ไปต่อยอดด้านการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติทางด้านพลังงานต่อได้ในอนาคต
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
ดร.อิลยา บูดอฟสกี้ (Dr. Ilya Budovsky) ประธานกลุ่ม Asia Pacific Metrology Programme Energy Efficiency Focus Group สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ออสเตรเลีย กล่าวว่า เป็นเรื่องดีมากที่ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้า เพื่อดูว่า GULF ดำเนินธุรกิจอย่างไร จัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน และมีความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งนักมาตรวิทยาประเมินสิ่งเหล่านี้ผ่านการวัดที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ และตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
ดร.ทอม สจ๊วต (Dr. Tom Stewart) นักวิจัยอาวุโส ประจำสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ นิวซีแลนด์ กล่าวว่า ในฐานะมาตรวิทยา รู้สึกประทับใจที่ได้เห็นว่า GULF ให้ความสำคัญกับการวัดค่าต่าง ๆ ที่เคร่งครัด ตามมาตรฐาน ตรวจเช็คอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้ยังได้เห็นธุรกิจของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ที่ขยายเป็นวงกว้าง อีกทั้งยังมุ่งมั่นในการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งการวัดค่าที่ดี ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนั้นก็ถือเป็นลงทุนที่คุ้มค่าเช่นกัน โดย GULF ฉายภาพให้เห็นว่ากำลังก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นสำหรับบริษัทเอง รวมถึงคู่ค้า พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
คุณมิโรลา เอโฟรซ (Ms. Mirola Afroze) เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ บังคลาเทศ กล่าวว่า ดีใจที่ได้มาเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าอุทัย ผู้บริหารนำเสนอข้อมูลได้ดีเยี่ยม เพราะทำให้เราเข้าใจภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทกัลฟ์และแนวโน้มสำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานได้อย่างชัดเจน
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
คุณนิบราส ฟิทรา ยาเยียนดา (Ms. Nibras Fitrah Yayienda) นักวิจัยประจำสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ อินโดนีเซีย กล่าวว่า ผู้บริหารนำเสนอข้อมูลได้เข้าใจง่าย ทำให้รู้ว่ามีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน และเข้าใจถึงความต้องการใช้พลังงานในประเทศได้เป็นอย่างดี
More Images
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย
กัลฟ์ต้อนรับผู้เยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟ้าอุทัย