โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล

กัลฟ์เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวลที่ใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิง 1 โครงการในประเทศ มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 25 เมกะวัตต์

ภาพรวม
ในการดำเนินการ
25 MW
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
-
Thailand
In Operation
Under Construction
Songkla
GCG (SPP : 25 MW)