โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

กัลฟ์ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างการการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่มีทั้งแบบติดตั้งบนพื้น ดิน และแบบติดตั้งบนหลังคา รวมถึงการให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบพลังงานแบบครบวงจรผ่านบริษัทย่อย GULF1 ที่มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาและดูแลการติดตั้งโซล่าเซลล์สำหรับทุกความต้องการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก เข้าชมเว็บไซต์

ภาพรวม

ในการดำเนินการ
119.4​ MW​
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
-
Thailand
In Operation
Under Construction
Chonburi
Gulf Solar BV (VSPP : 0.13 MW)
Gulf Solar KKS (VSPP : 0.25 MW)
Rayong
Gulf Solar TS1 (VSPP : 0.13 MW)
Gulf Solar TS2 (VSPP : 0.09 MW)
Vietnam
In Operation
Under Construction
Tay Ninh
GTN1 (Solar farm : 68.80 MW)
GTN2 (Solar farm : 50 MW)

โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนประเภทหนึ่งที่มีอยู่อย่างมหาศาล โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จึงเข้า มามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีต่าง จากโรงไฟฟ้าแบบดั้งเดิมที่จะต้องมีการเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า รัฐบาลจึงมีนโยบาย สนับสนุนการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดการพึ่งพา เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมมากกว่า

Read More